ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ*

Η Πολιτική είναι συναρπαστική, επειδή οι άνθρωποι διαφωνούν. Δια­φωνούν για το πώς πρέπει να ζουν. Ποιός πρέπει να παίρνει τί. Πώς πρέπει να διανέμονται η εξουσία και οι πόροι. Για το αν η κοινω­νία πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία ή στη σύγκρουση.

Επίσης διαφωνούν για το πώς πρέπει να επιλύονται τέτοιου είδους ζητήματα. Πώς πρέπει να λαμβάνονται οι συλλογικές αποφάσεις. Ποιός δικαι­ούται να έχει λόγο. Πόση επιρροή μπορεί να ασκεί ένα άτομο... Αυτα ήταν που έκαναν την πολιτική κατά τον Αριστοτέλη την κυριωτάτη επιστήμη. Τίποτα λιγότερο, δηλαδή, από τη δραστηριότητα εκείνη μέσω της οποίας τα ανθρώπινα όντα προσπαθούν να βελτιώσουν τη ζωή τους και να δημιουργήσουν την «αγαθή κοινωνία». Πάνω απ’ όλα, η πολιτική είναι κοινωνική δραστηριότητα. Είναι πάντοτε διάλογος και ποτέ μονόλογος. Απομονωμένα άτομα, όπως ο Ροβινσώνας Κρούσος, ίσως μπορούν να αναπτύξουν μια απλή οικονομία, να παρα­γάγουν τέχνη κτλ., δεν μπορούν όμως να ασχοληθούν με την πολιτική. Η πολιτική δεν εμφανίζεται παρά με την άφιξη ενός άνδρα (ή μιάς γυναίκας), του Παρασκευά. Ωστόσο, η διαφωνία που φωλιάζει στην καρδιά της πολιτικής εκτείνεται και στη φύση του αντικειμένου και στο πώς πρέπει να το μελετά κανείς. Οι άνθρωποι διαφωνούν τόσο για το τί είναι αυτό που κάνει την κοινωνική αλληλεπίδραση «πολιτική», όσο και για το ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος ανάλυσης και ερμηνεί­ας της πολιτικής δραστηριότητας:

Τί είναι πολιτική; Διευκρινήσεις - Η πολιτική στην πράξη - Η πολιτική ω τέχνη του κυβερνάν - Η πολιτική ως ενασχόληση με τα κοινά - Η πολιτική ως συμβιβασμός και συναίνεση - Η πολιτική ως εξουσία.

Διεθνής πολιτική: Αρχή και τέλος του Ψυχρού Πολέμου - Η διεθνής τάξη τον 21ο αιώνα - Προς μια παγκόσμια διακυβέρνηση; - Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πολιτική παράδοση: Η φιλοσοφική παράδοση - Η εμπειρική παράδοση - Η επιστημονική παράδοση - Πρόσφατες θεωρίες - Πολιτική και δημοκρατία.

Πολιτική και ιδεολογία: Ορισμός της ιδεολογίας - Πολιτικές ιδεολογίες - Συντηρητισμός - Νεοσυντηρητισμός - Κλασικός φιλελευθερισμός- Σύγχρονος φιλελευθερισμός - Νεοφιλελευθερισμός - Σοσιαλισμός - Μαρξισμός - Ιστορικός υλισμός - Κομμουνισμός - Σύγχρονος μαρξισμός - Σοσιαλδημοκρατία - Αναρχισμός - Φασισμός - Φονταμενταλισμός - Κοινωνικές ιδεολογίες - Φεμινισμός - Περιβαλλοντισμός - Ιδεολογική ηγεμονία - Μαρξιστική θεώρηση - Το τέλος της ιδεολογίας;

Πολιτική και έθνος: Ορισμός του έθνους - Το έθνος ως πολιτισμική κοινότητα - Το έθνος ως πολιτική κοινότητα.

Πολιτική και κράτος: Ορισμός του κράτους - Το πατριαρχικό κράτος - Το κράτος – λεβιάθαν - Το πλουραλιστικό κράτος - Ρόλος και μορφές του κράτους - Ελάχιστα κράτη - Αναπτυξιακά κράτη - Σοσιαλιστικές μορφές - Σοσιαλδημοκρατικά κράτη - Κολεκτιβιστικά κράτη.

Πολιτική και εξουσία: Η νομοθετική εξουσία - Σχέση με την κυβέρνηση - Η εκτελεστική εξουσία - Η «εξουσία» του λαού -Πώς «κυβερνά» ο λαός; - Η εξουσία των ΜΜΕ - Εξουσιαστικοί μηχανισμοί - Ο στρατός: Όργανο πολέμου – Εγγυητής της εσωτερικής τάξης; - Κόμματα, εκλογές και αντιπροσώπευση - Ο ρόλος του συντάγματος - Προστασία της ελευθερίας; - Η δικαστική εξουσία - Κλάδος της κυβερνητικής εξουσίας;

Πολιτική και κοινωνία: Κοινωνική δομή και διαιρέσεις - Κοινωνική τάξη - Ταξική πολιτική - Ποιοί είναι στο «περιθώριο»; - Φυλετισμός και εθνοτισμός - Βιολογικοί διαχωρισμοί.

Πολιτική και οικονομία: Οικονομικό σύστημα - Καπιταλιστικά συστήματα - Επιχειρηματικός καπιταλισμός - Κοινωνικός καπιταλισμός - Συλλογικός καπιταλισμός - Διευθυνόμενος ή ακυβέρνητος; - Σοσιαλιστικά συστήματα - Κρατικός σοσιαλισμός - Σοσιαλισμός της αγοράς - Οικονομικός «τρίτος δρόμος»; - Τάσεις παγκοσμιοποίησης - Τάσεις περιφερειοποίησης.

Πολιτικό λεξιλόγιο

*  Το εισαγωγικό χωρίο και τα προς επιλογήν θεωρητικά κείμενα είναι αποσπάσματα από το εικονιζόμενο βιβλίο Εισαγωγή στην Πολιτική, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2002, του Andrew Heywood, διευθυντή σπουδών και υπεύθυνου του μαθήματος της Πολιτικής Επιστήμης στο Orpington College του Λονδίνου.

Πρόσφατα σχόλια

ωΡΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Ουάσιγκτον 21,Τρίπολη

Τηλ. 2710238928