ΑΛΜΠΟΥΜ: Εν ΤριπόλειΒλ. άρθρα...

18η Έκθεση βιβλίου, Πλατεία Άρως, Τρίπολη... Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης. Περιφέρεια Πελοποννήσου Μεγακόπολη και ΔΕΗ. Κάλλια Παπαδάκη, «Δενδρίτες».

Πρόσφατα σχόλια

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Ουάσιγκτον 21, Τρίπολη, Τηλ. 2710238928

Email: dkomninou@ath.forthnet.gr